Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ra ngày 16/11/2013 của Quốc hội, quy định về các chính sách liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật việc làm mới nhất dành cho người lao động
Luật việc làm mới nhất dành cho người lao động

Nội dung Luật có 5 mục kèm điều khoản thi hành, quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Tải tài liệu tại đây

Luật việc làm số 38/2013/QH13

Luật việc làm số 38 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2014 đến nay. Công dân Việt Nam nếu có những thắc mắc cần được giải đáp hoặc chưa nắm rõ các điều luật quy định về vấn đề lao động và việc làm có thể nhờ đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc liên hệ tới TinLaw để được tư vấn, giải đáp miễn phí.