Nói đến sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh phải kể đến sự đóng góp của các quận trung tâm, trong đó Quận 1 chính là trung tâm giao lưu văn hóa, kinh tế quan trọng. Sự phát triển sôi nổi, sầm uất của Quận 1 càng tạo nên sức hút đối với các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư thành lập công ty tại đây. Dịch vụ thành lập công ty Quận 1 cũng từ đó ra đời và đồng hành cùng rất nhiều chủ doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Nếu như tại các tỉnh/ thành khác, khi nhà đầu tư muốn thành lập công ty phải gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố tác động như: khoảng cách, phương tiện, quy trình làm việc của cơ quan hành chính, chưa nắm rõ quy định nhà nước về vấn đề thành lập công ty, không được tiếp cận với những trung tâm tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài,…

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được tính từ toàn bộ thu nhập có được của doanh nghiệp từ thu nhập thực tế, hiện vật hay cho vay, bất kể nguồn gốc doanh thu sau khi đã trừ đi thu nhập được miễn thuế. Để tính được số tiền thuế phải nộp cho nhà nước hàng quý và hàng năm, doanh nghiệp cần nắm rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Công ty tư vấn đầu tư,  tư vấn pháp lý doanh nghiệp - TinLaw là một thành viên phát triển lớn mạnh thuộc TIN Holdings. Thấu hiểu những khó khăn trong vấn đề làm thủ tục pháp lý của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài, công ty Luật TinLaw càng tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp bằng việc mang đến nhiều hơn những dịch vụ tiện tích để doanh nghiệp và nhà đầu tư giảm bớt nổi lo về mặt pháp luật.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2018, việc đóng BHXH cho người lao động sẽ căn cứ vào mức lương và các khoản phụ cấp cố định. Việc thay đổi về quy định BHXH doanh nghiệp càng làm cho doanh nghiệp thêm nặng gánh.