Với tổng vốn đầu tư 238,33 triệu USD cho 81 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng qua, cho thấy tình hình đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng mạnh về dòng vốn, cụ thể là tăng hơn 41 triệu USD.

Để hiểu hõ hơn về tình hình đầu tư của Việt Nam thời gian vừa qua, mời quý bạn đọc cũng theo dõi những thông tin sau. Từ đó, chúng ta sẽ có những nhận định mới hỗ trợ cho quá trình hoạt động sản xuất, đầu tư tại Việt Nam.

Tăng mạnh về vốn
Đầu tư tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh về lượng vốn

Tìnhh hình đầu tư ra nước ngoài

Tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài tính theo vốn cấp mới và tăng thêm đạt 279,63 triệu USD. Cụ thể từng ngành như sau:

Lĩnh vực

Tình hình tăng/giảm của các ngành nghề

Lĩnh vực tài chính ngân hàng

Dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư. 

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Với 63,84 triệu USD và chiếm 22,8% tổng vốn đầu tư.

Công nghiệp chế biến, chế tạo.

Với 45,47 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư.

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô)

Đạt 39,34 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 72,4% kim ngạch xuất khẩu. 

Xuất khẩu không kể dầu thô.

Đạt 38,83 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu.


So với các nước trong khu vực, trong 7 tháng qua, Việt Nam đã đầu tư sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư. 

Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tính đến ngày 20/6/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 8,37 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời, Cục thống kê Sở kế hoạch đầu tư, thông báo tình hình đầu tư trước tiếp nước ngoài vào Việt Nam cũng gia tăng mạnh mẽ. 

Lĩnh vực

Tình hình tăng/giảm của các ngành nghề

Công nghiệp chế biến, chế tạo.

Với tổng số vốn đạt 7,91 tỷ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Với tổng vốn đầu tư 5,54 tỷ USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ  vốn đầu tư đăng ký.

Với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,5 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN

Đạt 31,75 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳnăm 2017 và chiếm gần 59,9% kim ngạch nhập khẩu

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu, kể cả dầu thô.

Đạt 7,59 tỷ USD

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu, chưa tính dầu thô.

Đạt 7,08 tỷ USD


Bài viết trên đã chia sẻ đến bạn đọc tình hình đầu tư trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các doanh nghiệp có những quyết định phù hợp để phát triển và điều hành hoạt động kinh doanh đầu tư hiệu quả. Từ đó, mang lại lợi nhuận cao, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế nước nhà.