Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được tính từ toàn bộ thu nhập có được của doanh nghiệp từ thu nhập thực tế, hiện vật hay cho vay, bất kể nguồn gốc doanh thu sau khi đã trừ đi thu nhập được miễn thuế. Để tính được số tiền thuế phải nộp cho nhà nước hàng quý và hàng năm, doanh nghiệp cần nắm rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Công ty tư vấn đầu tư,  tư vấn pháp lý doanh nghiệp - TinLaw là một thành viên phát triển lớn mạnh thuộc Tingroup. Thấu hiểu những khó khăn trong vấn đề làm thủ tục pháp lý của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài, công ty Luật TinLaw càng tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp bằng việc mang đến nhiều hơn những dịch vụ tiện tích để doanh nghiệp và nhà đầu tư giảm bớt nổi lo về mặt pháp luật.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2018, việc đóng BHXH cho người lao động sẽ căn cứ vào mức lương và các khoản phụ cấp cố định. Việc thay đổi về quy định BHXH doanh nghiệp càng làm cho doanh nghiệp thêm nặng gánh.

Sử dụng nhiều tiền không phải là cách hay. Doanh nghiệp thường mắc những sai lầm về mục tiêu và thời điểm sử dụng nguồn tiền. Lưu ý về cách quản lý tiền bạc trong doanh nghiệp để làm không lãng phí nguồn vốn. 

Việc lập báo cáo tài chính yêu cầu tính cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vì nếu có sai sót dù nhỏ cũng dẫn đến những hậu quả khó lường trước. Những kỹ năng cho doanh nghiệp lập báo cáo tài chính cuối năm chính là có một bộ phận kế toán chuyên nghiệp và tham khảo những báo cáo tài chính của các công ty cùng ngành.