Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TinLaw thực hiện tất cả các thủ tục giải thể cho doanh nghiệp, tư vấn hướng dẫn các phương án thực hiện nghĩa vụ thuế, các khoản nợ và những công việc sau khi hoàn thành thủ tục giải thể.

Hướng dẫn thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Bước 1

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định bao gồm các nội dung:

  • Thông tin doanh nghiệp: tên, địa chỉ
  • Lý do giải thể
  •           Thời hạn thanh toán các khoản nợ, thanh lý hợp đồng.
  •           Phương án thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng lao động (nếu có)
  •           Họ tên, chữ ký người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
  •       Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp và nộp biên bản thanh lý.

2. Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, người phải thực hiện nghĩa vụ có liên quan, người lao động trong doanh nghiệp, các chủ nợ có kèm phương án thực hiện các khoản nợ và nghĩa vụ. Ngoài ra, việc giải thể doanh nghiệp phải được đăng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân
Quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân

Bước 2

Gửi công văn xin quyết qoán thuế và đóng mã số thuế đến cơ quan Thuế.

Bước 3

Sau khi thanh toán tất cả các khoản nợ, người đại diện doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nhìn chung, việc giải thể doanh nghiệp tư nhân cần hoàn thành nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp. Nhiều quy định pháp luật và luật Thuế sẽ gây ra nhiều khó khăn. Vì thế, lựa chọn dịch vụ giải thể doanh nghiệp chính là giải pháp tối ưu, mang lại hiệu quả và giảm thiểu áp lực cho chủ doanh nghiệp.