Trong một giai đoạn nào đó hoặc vì một số lý do khách quan, doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp đang họat động. Sau khi doanh nghiệp đã có quyết định giải thể doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp càng sớm càng tốt, không nên kéo dài để không phải chịu các khoản thuế và các nghĩa vụ đã cam kết.

Trong các bước tiến hành, có lẽ bước tiến hành việc quyết toán với cơ quan thuế là bước mất thời gian nhất và khó khăn nhất.

Kế toán TinLaw là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp cho các khách hàng với đội ngũ được chuyên môn hoá, với quy trình tư vấn và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho khách hàng. TinLaw sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn các thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.

Dịch vụ giải thể công ty TNHH HAI THÀNH VIÊN
Dịch vụ giải thể công ty TNHH hai thành viên

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cụ thể  được tiến hành như sau:

Bước 1: Giải thể doanh nghiệp – quyết toán với cơ quan thuế - khóa mã số thuế

Bước 2: Giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Bước 3: Tiến hành trả dấu tại Công An thành phố.

HỒ SƠ GIẢI THỂ SỞ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Theo Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp) 

  1. Quyết định giải thể công ty do đại diện pháp luật ký tên;
  2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
  3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).
  4. Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
  5. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể;
  6. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Hãy liên hệ ngay đội ngũ chuyên viên tư vấn giải thể công ty TNHH hai thành viên để được giải đáp mọi thắc mắc.