Việc thành lập chi nhánh công ty phải dựa trên cơ sở pháp lý, vì thế giải thể chi nhánh công ty cũng phải thực hiện các thủ tục tương tự. Các quy định pháp luật và những  thủ tục giải thể chi nhánh công ty tương đối phức tạp và thường có những sửa đổi, bổ sung. Vì thế, doanh nghiệp cần nhật liên tục và có đội ngũ chuyên nghiệp xử lý những công  việc này, hoặc giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp chính là lựa chọn một dịch vụ giải thể chi nhánh công ty uy tín của TinLaw.

Hướng dẫn các bước thực hiện quy trình giải thể chi nhánh công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

  • Thông báo giải thể chi nhánh công ty
  • Quyết định giải thể chi nhánh của chủ doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Thông tin chi nhánh: tên công ty, địa chỉ
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
  • Thông tin người đại diện pháp luật của chi nhánh
  • Lý do giải thể chi nhánh công ty
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh
  • Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế
  • Danh sách các khoản nợ, chủ nợ và phương án giải quyết
  • Danh sách người lao động và phương án thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng lao động.
Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty
Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).

Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Bước 5: Thông báo giải thể

Sau khi được chứng nhận chấm dứt hoạt động kinh doanh chi nhánh công ty, doanh nghiệp đăng báo về việc giải thể chi nhánh.

Để việc giải thể chi nhánh công ty được hoàn thiện nhanh chóng, doanh nghiệp hãy liên hệ công ty tư vấn pháp luật TinLaw để được hướng dẫn cụ thể, chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và hỗ trợ tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật.