Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết toán thuế năm, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, giải thể, hoặc cần có thông tin phản ánh trung thực hoạt động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh.

Quý công ty đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm. Năng lực, trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán của quý công ty còn yếu, việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm chưa thể chính xác, chưa được tin tưởng.

Với việc lựa chọn dịch vụ “Lập báo cáo tài chính” của chúng tôi, đảm bảo Quý khách hàng sẽ nhanh chóng có được báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế phù hợp với quy định của pháp luật, chất lượng đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu mong muốn của mình.

Dịch vụ báo cáo tài chính
Dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp, giá rẻ

Công việc lập báo cáo tài chính của Kế toán TinLaw:

 1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 2. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 3. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
 4. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
 5. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
 6. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;
 7. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;
 8. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
 9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
 10. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
 11. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
 12. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...

Nếu Quý khách có yêu cầu đặc biệt hoặc thắc mắc gì về vấn đề dịch vụ báo cáo tài chính và các vấn đề khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ một cách nhanh nhất.